Program czyste powietrze a dofinansowanie na okna

Wzrasta świadomość społeczna dotycząca wpływu zanieczyszczonego powietrza na ludzki organizm. Program „Czyste powietrze” umożliwi pozyskanie środków na termomodernizację domu. Jednym z możliwych dofinansowań jest dopłata do wymiany okien, którą można uzyskać, spełniając określone warunki.

Czym jest program „Czyste powietrze”?

„Czyste powietrze” to program rządowy, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców jednorodzinnych domów. Dzięki temu wyeliminujemy szkodliwe substancje uwalniane do atmosfery podczas procesu ogrzewania domu. Program ten umożliwi zatem uzyskanie dopłaty do działań o charakterze termomodernizacyjnym, np. wymianę okien.

Dofinansowania będą dostępne do 2029 roku, a dostępne jest aż 103 mld złotych. Dopłatę można uzyskać jako bezzwrotną dotację lub jako nisko oprocentowaną pożyczkę. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym.

Kto może uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

Program został stworzony dla osób, które chcą poprawić standard energetyczny swojego domu i znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania. Członkami programu mogą być właściciele i współwłaściciele domów, którzy są osobami fizycznymi. Dofinansowanie dotyczy rozpoczętych inwestycji. Nie mogą jednak być rozpoczęte więcej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wniosek można złożyć do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto wymienić okna

Szczelne i energooszczędne okna znacznie zmniejszą utratę ciepła. Przyczynią się zatem do zmniejszenia wydatków związanych z ogrzewaniem. Nowoczesne okna zapewnią również wietrzenie w niezbędnym zakresie i poprawę jakości powietrza. Smog, drobne pyłki i różnego rodzaju alergeny nie będą dostawać się do wnętrza domu. Wymiana okien jest wyjątkowo ważnym elementem i warto się na nią zdecydować w przypadku nieszczelnych okien. Dopłata do wymiany okien wpłynie na wysokość rachunków za ogrzewanie i znacznie zwiększy bezpieczeństwo w domu.

Dofinansowanie obejmuje wymianę okien balkonowych, dachowych, fasadowych i różnego rodzaju powierzchni przezroczystych. Program dofinansowania można uzyskać w przypadku okien nowych, dopuszczonych do obrotu, mających deklarację zgodności i mających pisemną gwarancję producenta. Okna muszą ponadto spełniać określone warunki, a współczynnik przenikania ciepła nie może być większy niż 0,9 W/(m2K).

Jak uzyskać dopłatę do wymiany okien?

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek do WFOŚiGW. Wniosek ten można przygotować w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny termin na składanie wniosków to 31.12.2027 r. Wszystkie wnioski są rozpatrywane na bieżąco i wiążą się z wizytacją pracownika wojewódzkiego oddziału. Podczas wizyty zostanie potwierdzony stan budynku. Ostatni etap to uzyskanie dofinansowania. Stolarka okienna musi być instalowana zgodnie z zasadami ciepłego montażu. Dotacja bezzwrotna może wynosić od 30% do 90% wartości inwestycji.

Czytaj także:

Nowoczesne systemy, które stosujemy w oknach PCV

PRZESUWNE CZY OTWIERANE – JAKIE DRZWI TARASOWE WYBRAĆ?

domatus-logo-big
Biuro Sprzedaży:
ul. Żmigrodzka 52, 60-171 Poznań
+48 61 8678 447, +48 61 6617 355
+48 61 8689 336
biuro@domatus.pl
wyceny@domatus.pl

Dział Eksportu:
b.kups@domatus.pl
skype: domatuseksport2
+48 506 184 302
k.nowak@domatus.pl
skype: domatuseksport

Skontaktuj się z nami


[recaptcha]