Stolarka przeciwpożarowa – co warto wiedzieć?

Montaż stolarki przeciwpożarowej jest niezbędny przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, ale biorąc pod uwagę także ich inne dodatkowe cechy i zalety stają się coraz bardziej popularne w prywatnych domach i mieszkaniach. Uzupełnieniem stolarki przeciwpożarowej będą okna przeciwpożarowe, które również stanowią ochronę przed ogniem. 

Systemy przeciwpożarowe

Według Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. i późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra budynki powinny być projektowane oraz budowane w zgodzie z aktualną wiedzą techniczną i zapewniając bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jeden z działów rozporządzenia dotyczy w całości ochrony przeciwpożarowej budynków dróg ewakuacyjnych oraz między innymi stref pożarowych. Stolarka okienno-drzwiowa jest jednym z najważniejszych elementów systemu przeciwpożarowego, który powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz ułatwiają ewakuację. Za prawidłową pracę wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych odpowiada właściciel lub zarządca budynku, który zobligowany jest do ich kontroli przynajmniej raz w roku. Ponadto musi prowadzić dokumentację potwierdzającą utrzymanie elementów systemu przeciwpożarowego w odpowiednim stanie technicznym.

Drzwi przeciwpożarowe

System przeciwpożarowy ma za zadanie m.in. powstrzymywanie rozprzestrzeniającego się ognia i ułatwienie ewakuacji. Jednym z najważniejszych elementów tego systemu są drzwi przeciwpożarowe. Przede wszystkim stanowią barierę dla ognia i rozprzestrzeniania się płomieni, tym samym chroniąc mieszkańców przed niebezpieczeństwem a także  zniszczeniami powstałymi wskutek pożaru. Producenci oferują nam bardzo duży wybór drzwi przeciwpożarowych pod względem wzoru, formy i rodzaju. Mimo wszystko posiadają one także bardzo dobre parametry termoizolacyjne oraz dźwiękoszczelne a przy tym mogą prezentować się równie estetycznie. Jeżeli chodzi o materiał, z jakiego produkowane są drzwi przeciwpożarowe mamy do wyboru drzwi stalowe, aluminiowe oraz drewniane. W każdym przypadku występują one w wariancie pełnym, przeszklonym lub z niewielkimi przeszkleniami a dodatkowo mogą być jednocześnie antywłamaniowe. Oczywiście na życzenie klienta, jeżeli mają pełnić rolę drzwi zewnętrznych, mogą być wykonane w odpowiednim formacie, wzorze i kolorze. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę funkcje jakie mają pełnić drzwi przeciwpożarowe, rozróżniamy kilka klas odporności ogniowej.

Klasa odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej zwana inaczej ognioodpornością to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych:

  • nośności ogniowej (R) – element przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń
  • szczelności ogniowej (E) – element przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą wskutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie lub gazy, albo element odpada od konstrukcji
  • izolacyjności ogniowej (I) – element przestaje spełniać funkcję oddzielania wskutek przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej.

O klasie drzwi przeciwpożarowych informują oznaczenia w formie liter i cyfr. Litera E oznacza szczelność ogniową, litera I izolacyjność ogniową, natomiast litera W oznacza dopuszczalne natężenie promieniowania. Występująca po symbolu cyfra informuje przez jak długi czas drzwi przeciwpożarowe wytrzymują działanie ognia. Czyli na przykład, drzwi przeciwpożarowe ei30 będą odporne na działanie na działanie ognia przez 45 minut. Na rynku dostępne są głównie drzwi przeciwpożarowe ei30, ei45, ei60, ei90, ei120, ei180, ew20 czy ew60.

domatus-logo-big
Biuro Sprzedaży:
ul. Żmigrodzka 52, 60-171 Poznań
+48 61 8678 447, +48 61 6617 355
+48 61 8689 336
biuro@domatus.pl
wyceny@domatus.pl

Dział Eksportu:
b.kups@domatus.pl
skype: domatuseksport2
+48 506 184 302
k.nowak@domatus.pl
skype: domatuseksport

Skontaktuj się z nami


[recaptcha]