Zaparowane szyby – zjawisko naturalne, czy wada okna?

Otaczające nas powietrze, niezależnie od temperatury, zawsze zawiera pewną ilość wody występującą pod postacią pary wodnej. Jednak im powietrze jest cieplejsze, tym jest w stanie więcej absorbować wody. Zjawisko parowania okien po stronie wewnętrznej lub zewnętrznej jest procesem naturalnym i nieuniknionym, i zależnym od różnic temperatur powierzchni okna i otaczającego powietrza oraz wilgotności.

Przyczyny zaparowanych szyb w oknach

Skraplanie pary wodnej na szybach jest naturalnym zjawiskiem fizycznym, polegającym na tym, że w wyniku zetknięcia się wilgotnego i ciepłego powietrza z powierzchnią o niższej temperaturze, ochładza się do stanu nasycenia, a zawarta w nim wilgoć skrapla się. Nie możemy zapobiec wystąpieniu parowania okien w ogóle, ale możemy ten proces opóźnić, a nawet w pewien sposób kontrolować poprzez odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach, dodatkowe osuszanie lub zastosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła zapewniającym podczas chłodów wyższą temperaturę powierzchni szyby. O ile są to naturalne prawa fizyki i wygrać z nimi nie sposób, to jednak warto przyjrzeć się temu zjawisku bliżej, gdyż nie tylko wpływają na komfort naszych domów i mieszkań, ale niekiedy mogą znacznie wpłynąć na stan naszego zdrowia.

Czytaj także:

KILKA SŁÓW O TECHNOLOGII PCV

Parowanie szyby na zewnątrz

Parowanie szyb od zewnętrznej strony, które najczęściej obserwujemy wiosną i jesienią spowodowane jest większą wilgotnością powietrza, a także większymi różnicami temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz. Zjawisko to występuje zwłaszcza przy szybach o niskim współczynniku przenikania ciepła Ug. Dzieje się to dlatego, że szyba o dobrych parametrach termoizolacyjnych nie nagrzewa się na zewnątrz, a w wyniku różnicy temperatur para wodna osiada na jej zewnętrznej stronie. Zjawisko to może pojawiać się okresowo i nie powinno wzbudzać naszego niepokoju.

Parowanie szyby od wewnątrz

Zaparowane okna od wewnętrznej strony pomieszczenia również nie są wadą okien. To raczej dowód na wysoką szczelność okna. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w nadmiernej wilgotności powietrza wewnątrz domu oraz niedostatecznej wentylacji w pomieszczeniu (niewystarczająca wymiana powietrza). Pojawienie się takiego symptomu jest dla nas ostrzeżeniem. Zbyt duża wilgotność powietrza może mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, ponieważ sprzyja pojawianiu się grzybów i pleśni. Czy są zatem sposoby walki z zaparowanymi szybami od wewnątrz? Oczywiście tak:

  • Sprawdzić należ, czy wentylacja pomieszczeń działa prawidłowo, czy nie doszło do zablokowania kanałów wentylacyjnych itd.
  • Następnym krokiem jest regularne wietrzenie i to niezależnie od pory roku.
  • Często w złagodzeniu zjawiska pomaga zastosowanie okna z nawiewnikiem, czy mikrowentylacją.
  • Zastosować możemy również osuszacze powietrza

Skraplanie pary wodnej między szybami

Pojawienie się skroplonej pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby zespolonej jest oznaką wystąpienia poważniejszego problemu, niż zaparowane okna z zewnątrz, czy wewnątrz pomieszczenia. Zwykle spowodowane jest to rozszczelnieniem się przestrzeni międzyszybowej. Jeśli zjawisko występuje w nowych oknach jest to oznaką wady pakietu szyby zespolonej. Zdarza się również, że dłuższym użytkowaniu okna gaz szlachetny z przestrzeni międzyszybowej się ulotnił i zastąpiło go powietrze atmosferyczne. Stopniowy ubytek gazu z przestrzeni międzyszybowej jest objawem naturalnego zużycia, przewidzianego w Polskich Normach. Niezależnie jednak od przyczyny, w takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak wymiana niesprawnego pakietu szyby zespolonej.

Czytaj także:

DLACZEGO OKNO SIĘ NIE DOMYKA?

NOWOCZESNE SYSTEMY, KTÓRE STOSUJEMY W OKNACH PCV

domatus-logo-big
Biuro Sprzedaży:
ul. Żmigrodzka 52, 60-171 Poznań
+48 61 8678 447, +48 61 6617 355
+48 61 8689 336
biuro@domatus.pl
wyceny@domatus.pl

Dział Eksportu:
b.kups@domatus.pl
skype: domatuseksport2
+48 506 184 302
k.nowak@domatus.pl
skype: domatuseksport

Skontaktuj się z nami


[recaptcha]